30 października 2022

II Jesienny Karp Podkarpacia !! SZCZEGÓŁY ZAWODÓW !! JESIEŃ 2023

Witajcie,

W 2023 roku chcemy przygotować dla Was zawody na nieco trudniejszym terenie. Wodę w Krzemiennej większości osób z regionu przybliżać nie trzeba. Niektórzy mają o niej dobre zdanie, inni gorsze, ale wynika to (jak większość z Was przyzna) z trudności w łowieniu, znalezieniu ryby, czy nawet samym postawieniu zestawu. Dno gęsto porasta roślinność, mimo że w tym roku jest już pod tym względem całkiem spokojnie. Ryba dzięki wymienionej florze ma ogromnie dużo naturalnego pożywienia, co jest kolejnym powodem dlaczego złowienie ryby tutaj nie należy do najłatwiejszych. Ale gdy już nastąpi ten moment, odjazd, a później walka to sami zobaczycie ile mocy w sobie potrafi mieć zdobycz żyjąca w takich warunkach, a sama radość ze złowienia okazu w takiej scenerii będzie bezcenna... Mam nadzieję, że drobna "zajawka" będzie dla Was zachętą... Zapraszamy!


Sponsorzy: Stalomax, York, Sakana... Pakiety startowe ok. 4500zł od wymienionych wcześniej Sponsorów...


 


Informacje bieżące znajdują się na facebookowym wydarzeniu -->

https://www.facebook.com/events/836603784173413

 

BRAK ELIMINACJI PCM

 

Publikujemy również oficjalny Regulamin Zawodów i informację o zapisach:

 

Liczbę miejsc ograniczamy do 13 drużyn w składach dwuosobowych.
Zapisu można dokonać pod numerem telefonu 796 514 593 (wysyłamy SMSa z danymi takimi jak imiona i nazwiska dwóch osób biorących udział w teamie, miejscowość zamieszkania przynajmniej jednej z tych osób oraz telefon kontaktowy w przypadku, gdy ten jest inny niż ten z którego wysyłamy zgłoszenie do zawodów).
Zapisy rozpoczynamy dnia 14.11.2022 o godzinie 10:00


UWAGA! DRUŻYNY, KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ W ZAWODACH WIOSENNYCH (CZARNA SĘDZISZOWSKA) ORAZ JESIENNYCH (KRZEMIENNA), ZALICZKĘ ZA ZAWODY JESIENNE W KRZEMIENNEJ MOGĄ WPŁACAĆ DO 15.02.2022.

 

REGULAMIN ZAWODÓW "II JESIENNY KARP PODKARPACIA":

 

1. Zawody rozegrane zostaną pod nazwą: „II Jesienny Karp Podkarpacia”.

2. Zawody rozegrane będą na łowisku komercyjnym "U Schabińskiej" w m. Krzemienna nad Sanem (gmina Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie).

3. Data rozegrania zawodów: 05-08.10.2023r (trzy doby).

4. Zawody zostają rozegrane w kategorii drużynowej, a w skład każdego teamu wchodzi dwóch wędkarzy.

5. Każdy z uczestników może łowić maksymalnie na dwie wędki – cztery wędki na drużynę.

6. Liczba możliwych do przyjęcia zawodników to 26 wędkarzy, czyli 13 drużyn. O starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 796 514 593 (zgłoszenia tylko i wyłącznie w wiadomości SMS). W SMSie powinny zawierać się następujące informacje: imiona i nazwiska Zawodników, miejscowość zamieszkania przynajmniej jednego z nich i kontaktowy nr. telefonu jeśli ten jest inny niż ten z którego zostaje wysłane zgłoszenie. Po potwierdzeniu umieszczenia drużyny na liście, dana osoba otrzymuje SMS, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane do przelewu zaliczki za zawody – 500 zł.


7. Pełna opłata za zawody to 1000 zł od drużyny. Kwotę w wysokości 500 zł wpłacamy w dniu zawodów.


8. Po otrzymaniu SMS z danymi do wykonania przelewu, każdej ze zgłaszających się drużyn przysługują cztery dni robocze na dokonanie przelewu – w przeciwnym razie miejsce na liście startowej zostaje zwolnione, o czym zostanie poinformowana dana drużyna.

 

9. Zaliczka za zawody nie podlega zwrotowi w razie wycofania się drużyny z zawodów.

 

10. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

11. Drużyna łowi w obszarze wylosowanego stanowiska ograniczonego od siebie umieszczonymi znacznikami. Wszystko dokładnie wyjaśnimy na miejscu.

 

12. Na wylosowanym stanowisku przebywać musi przynajmniej jedna osoba z teamu. W sytuacji, gdy dwie osoby mają konieczność opuszczenia stanowiska zestawy należy wyciągnąć z wody, kije oprzeć o stojaki, a taki fakt zgłosić do jednego z Organizatorów.

13. W przypadku wejścia ryby w stanowisko drużyny łowiącej obok, po zgłoszeniu skargi przez poszkodowany zespół, ryba ta nie zostaje zaliczona do punktacji.

14. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko „sąsiada”, a ten nie zgłosi protestu ryba ta zostaje zaliczona do punktacji.


15. Każda z wędkujących drużyn zobowiązana jest posiadać: kołyskę karpiową, odpowiednio duży podbierak oraz worek karpiowy (najlepiej kilka - złowione ryby oczekują na zważenie w worku). Łowimy za pomocą haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem.

16. Złowione ryby oczekują w workach karpiowych (jeden worek – jedna ryba). Amur bezpośrednio po złowieniu zostaje zważony i uwolniony – nie oczekuje na porę ważenia. Pory ważenia, w ciągu których Sędziowie będą ważyć punktowane ryby zostaną określone w dzień zawodów podczas odprawy. Drużyna, oczekująca na zważenie złowionych przez siebie ryb zobowiązana jest do zgłoszenia takiego faktu bezpośrednio po umieszczeniu ryby w worku karpiowym poprzez wysłanie SMSa, w którego treści znajduje się numer stanowiska i gatunek ryby, na numer telefonu: 796 514 593 (wyjątkiem jest tutaj amur, którego fakt złowienia zgłaszamy bezpośrednio po zakończeniu holu – tutaj telefonicznie, nie poprzez SMS). Fakt złowienia ryby zgłaszamy od razu po umieszczeniu ryby w worku. W przypadku działań sprzecznych z tym punktem, ryba taka nie zostaje zaliczona do punktacji.


17. W punktacji zaliczają się trzy największe ryby złowione przez drużynę (w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy tylko wagę zdobyczy). W razie jednakowej wagi złowionych ryb wśród dwóch lub większej ilości drużyn, o wyższej pozycji będzie decydować waga największej zdobyczy, a jeśli te pozostaną jednakowe to pod uwagę będziemy brać kolejną z największych ryb danego teamu.

18. Do punktacji zaliczają się ryby od granicy 5,00 kg (włącznie). Gdy na danym stanowisku w workach znajdują się już dwie ryby fakt ten zgłaszamy telefonicznie do Sędziów – ryby zostają natychmiast zważone.

19. Do klasyfikacji zaliczają się ryby z gatunków: karp, amur, tołpyga. Dozwolony jest każdy rodzaj przynęty przeznaczonej do połowu białej ryby. Łowimy metodą gruntową.

20. Dozwolone jest nęcenie i wywożenie zestawów łódkami sterowanymi radiowo w ustalonym obrębie danego stanowiska. Pontony nie zostają dopuszczone do zawodów w ramach bezpieczeństwa i zachowania porządku.

21. Wszystkie czynności dotyczące wędkowania wykonujemy z miejsca swojego stanowiska.

22. Każda z drużyn zobowiązana jest zachować czystość w obrębie swojego stanowiska.

23. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator oraz Sędziowie. W trakcie trwania imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów. Organizatorowi przysługuje również prawo do usunięcia z zawodów drużyny nagminnie łamiącej owy Regulamin i nie stosującej się do zaleceń Organizatora.

24. Nagrodzone zostają trzy najlepsze wyniki drużyn oraz łowca największej ryby. Przewidziana jest też nagroda dla łowcy pierwszej punktowanej ryby zawodów.

25. Każdy z wędkujących zobowiązany jest korzystać z ogólnie przyjętych zasad etyki wędkarskiej.

26. Złowionej rybie należy okazać szacunek oraz odpowiednio obchodzić się z nią na brzegu.


27. Jakiekolwiek łamanie Regulaminu i ogólnych zasad w wędkowaniu będzie miało skutki dyskwalifikacji w zawodach. Osoba raz zdyskwalifikowana w czasie zawodów nie będzie miała możliwości startu w następnych organizowanych przez nas zawodach.

 

28. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie na korzyść Uczestników zawodów, a takowe zmiany będą wyróżnione w Regulaminie.

 

29. Podczas zawodów obowiązuje również Regulamin łowiska, który można znaleźć klikając w link: https://uschabinskiej.pl/krzemienna-nad-sanem/lowisko/

 

30. Drużyna zapisująca się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych takich jak imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, nazwa teamu, numer telefonu (tylko dla Organizatorów) na cele związane z zawodami w tym także do artykułu podsumowującego zawody.

 

31. Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na zdjęciach w artykułach i relacjach z zawodów. Jeśli jakieś zdjęcie według osoby znajdującej się na nim nie powinno być opublikowane to fakt ten zgłaszamy bezpośrednio do Organizatora.

 

32. Spożywanie alkoholu (połączone w szczególności z głośnym, nieodpowiednim zachowaniem) będzie skutkować wydaleniem takiej osoby (a co za tym się wiąże całego teamu) z zawodów. W takiej sytuacji cała kwota (1000 zł) wpłacona za zawody przepada. W przypadku zniszczenia cudzego mienia w stanie po spożyciu alkoholu Organizator ma obowiązek wezwać Policję, a dalsze czynności w tej sprawie należą tylko i wyłącznie do tego Organu.

 

33. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków o działaniu zbliżonym lub identycznym do działania substancji narkotycznych.

 

34. W przypadku wszelkiego oporu i niestosowania się do zaleceń Organizatora w sytuacjach tego wymagających (szczególnie łamanie Regulaminu, ogólnie przyjętych norm etyki w życiu społecznym, czy agresywnego zachowania) Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

 

35. Wpłata zaliczki za zawody jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji powyższego Regulaminu.

 

36. Uczestnicy zawodów nie zostają objęci ze strony Organizatora żadnym ubezpieczeniem mienia, ani osób. Każdy Uczestnik w razie potrzeby winien ubezpieczyć się samodzielnie.

 

 

Kamil Skwara


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz