19 grudnia 2017

"I Wiosenne Karpiowanie" - REGULAMIN, 13-15.04.2018Zapisy na zawody rozpoczynamy z dniem 10.01.2018 od godziny 18:00. Liczba miejsc ograniczona do 15 drużyn.
Rezerwacje, nr. tel.: 796 514 593
Aktualna liczba wolnych miejsc: 1


Regulamin:


1. Zawody rozegrane zostaną pod nazwą: „I Wiosenne Karpiowanie”.

2. Zawody rozegrane będą na łowisku komercyjnym „U Schabińskiej” w Krzemiennej nad Sanem.

3. Data rozegrania zawodów: 13-15.04.2018r.

4. Zawody zostają rozegrane w kategorii drużynowej (drużyna składa się z dwóch wędkarzy)
. 

5. Każdy z uczestników może łowić maksymalnie na dwie wędki.

6.
Z powodu ograniczonej liczby możliwych do przyjęcia zawodników (30 wędkarzy, czyli 15 drużyn), o starcie w zawodach decyduje kolejność telefonicznych zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 796 514 593 (należy podać potrzebne Organizatorom dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz telefon kontaktowy). Po potwierdzeniu umieszczenia drużyny na liście, dana osoba otrzymuje SMS, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane do przelewu zaliczki za zawody – 200 zł.

7.
Pełna opłata za zawody to 300 zł od drużyny (doba wędkowania dla jednego wędkarza to 30 zł, drużyna za wędkowanie płaci 120 zł, a 180 zł przekazane zostaje do puli nagród). Kwotę w wysokości 100 zł wpłacamy w dniu zawodów.  

8. Po otrzymaniu SMS z danymi do wykonania przelewu, Każdy ze zgłaszających się ma cztery dni robocze na dokonanie przelewu – w przeciwnym razie jego miejsce na liście startowej zostaje zwolnione, o czym zostanie poinformowany.

9. W przypadku niepojawienia się danego zawodnika na łowisku w dniu zawodów przelana na konto bankowe zaliczka za zawody przepada.

10. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Drużyna łowi w obszarze wylosowanego stanowiska.

12. Na wylosowanym stanowisku przebywać musi przynajmniej jedna osoba z teamu. W sytuacji, gdy dwie osoby mają konieczność opuszczenia stanowiska zestawy należy wyciągnąć z wody a kije oprzeć o stojaki.

13. W przypadku wejścia ryby w stanowisko drużyny łowiącej obok, po zgłoszeniu skargi przez poszkodowany zespół, taka ryba nie zostaje zaliczona do punktacji.

14. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko „sąsiada”, a ten nie zgłosi protestu ryba ta zostaje zaliczona do punktacji.

15. Każda z wędkujących drużyn zobowiązany jest posiadać: matę karpiową (lub kołyskę), odpowiednio duży podbierak oraz worek karpiowy (najlepiej kilka - złowione ryby oczekują na zważenie w worku). Łowimy hakami bezzadziorowymi lub z mikrozadziorem.

16. Złowione ryby oczekują w workach karpiowych (jeden worek – jedna ryba, przy czym złowionego amura przetrzymujemy w wodzie (w podbieraku lub w worku), a fakt jego złowienia zgłaszamy natychmiastowo Organizatorowi – amur bezpośrednio po złowieniu zostaje zważony i uwolniony – nie oczekuje na godzinę ważenia) do czasu przybycia Sędziów. Określamy cztery pory ważenia, w ciągu których Sędziowie będą ważyć punktowane ryby, są to godziny: 7:30, 12:00, 15:30 oraz 19:00. Drużyna, oczekująca na zważenie złowionych przez siebie ryb zobowiązana jest do zgłoszenia takiego faktu bezpośrednio po umieszczeniu ryby w worku karpiowym (wyjątkiem jest tutaj amur, którego fakt złowienia zgłaszamy bezpośrednio po zakończeniu holu) poprzez wysłanie SMS, w którego treści znajduje się numer stanowiska na numer telefonu: 796 514 593 - Komisja Sędziowska podejdzie zważyć rybę oczekującą na to w worku karpiowym o wyznaczonych godzinach. Fakt złowienia ryby zgłaszamy od razu po umieszczeniu ryby w worku. W przypadku działań sprzecznych z tym punktem, ryba taka nie zostaje zaliczona. /Powyższe godziny ważenia mogą ulec zmianie, o czym Zawodnicy zostaną poinformowani podczas zawodów/

17. W punktacji zaliczają się cztery największe ryby złowione przez drużynę (w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy tylko wagę zdobyczy). W razie jednakowej wagi złowionych ryb wśród dwóch lub większej ilości drużyn, o wyższej pozycji będzie decydować waga największej zdobyczy.

18. Do klasyfikacji zaliczają się ryby z gatunków: karp, amur, tołpyga. Dozwolony jest każdy rodzaj przynęty przeznaczonej do połowu białej ryby. Łowimy metodą gruntową.

19. Zabrania się pływania środkami pływającymi i łódkami sterowanymi radiowo.

20. Wszystkie czynności dotyczące wędkowania wykonujemy z miejsca swojego stanowiska.

21. Każda z drużyn zobowiązana jest zachować czystość w obrębie swojego stanowiska.

22. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator oraz Sędziowie. W trakcie trwania imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.

23. Nagrodzone zostają trzy najlepsze wyniki drużyn oraz łowca największej ryby. Przewidziane są również inne wyróżnienia.

24. Każdy z wędkujących zobowiązany jest korzystać z ogólnie przyjętych zasad etyki wędkarskiej.

25. Złowionej rybie należy okazać szacunek oraz odpowiednio obchodzić się z nią na brzegu.

26. Jakiekolwiek łamanie regulaminu i ogólnych zasad w wędkowaniu będzie miało skutki dyskwalifikacji w zawodach. Osoba raz zdyskwalifikowana w czasie zawodów nie będzie miała możliwości startu w następnych zawodach.

27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie na korzyść Uczestników zawodów.

28. Podczas zawodów obowiązuje również Regulamin łowiska, który można znaleźć pod linkiem: http://www.uschabinskiej.pl/krzemienna_nad_sanem/lowisko.html

29. Obowiązuje bezwzględny zakaz zakłócania porządku na terenie stawu jak i okolicznych domków letniskowych i mieszkalnych. Zgłoszenie skargi przez Mieszkańców lub Właścicieli domków letniskowych oraz domów mieszkalnych będzie skutkowało pouczeniem, a w przypadku powtórnego złamania tego punktu Regulaminu usunięciem drużyny z zawodów.
30. Wpłata zaliczki za zawody jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji powyższego Regulaminu.Plan zawodów (może ulec zmianie!):

13.04.2018:

14:30 – zbiórka wszystkich zainteresowanych, potwierdzenie obecności, wpłata reszty wpisowego,


14:40 – losowanie stanowisk,

14:50 – odprawa,

15:00 – przejście na stanowiska, czas na rozłożenie sprzętu, sondowanie dna,

16:30 – rozpoczęcie wędkowania,15.04.2018:

15:30 – zakończenie wędkowania,

16:30 – spotkanie „pod grzybkiem” w ośrodku „U Schabińskiej”, rozdanie nagród, zakończenie zawodów,Na rozpoczęcie zawodów, jak i na zakończenie przewidywane jest ognisko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz