8 grudnia 2018

"II Wiosenne Karpiowanie" - zawody, kwiecień 2019Dokładny plan zawodów zostanie opracowany w marcu


Zapisy na zawody rozpoczynamy z dniem 09.01.2019 od godziny 18:00. Liczba miejsc ograniczona do 16 drużyn.
Rezerwacje, nr. tel.: 796 514 593


Regulamin zawodów karpiowych, które zostaną przeprowadzone pod nazwą "I Wiosenne Karpiowanie" znajduje się poniżej.

Regulamin:


1. Zawody rozegrane zostaną pod nazwą: „II Wiosenne Karpiowanie”.

2. Zawody rozegrane będą na łowisku komercyjnym „U Schabińskiej” w Krzemiennej nad Sanem (gmina Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie).

3. Data rozegrania zawodów: 12-14.04.2019r.

4. Zawody zostają rozegrane w kategorii drużynowej, a w skład każdego teamu wchodzi dwóch wędkarzy.
 

5. Każdy z uczestników może łowić maksymalnie na dwie wędki.

6. ZMIANA! --->
Z powodu ograniczonej liczby możliwych do przyjęcia zawodników (32 wędkarzy, czyli 16 drużyn), o starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 796 514 593 (zgłoszenia tylko i wyłącznie w wiadomości SMS). W SMSie powinny zawierać się następujące informacje: imiona i nazwiska Zawodników, miejscowość zamieszkania przynajmniej jednego z nich i kontaktowy nr. telefonu jeśli ten jest inny niż ten z którego zostaje wysłane zgłoszenie. Po potwierdzeniu umieszczenia drużyny na liście, dana osoba otrzymuje SMS, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane do przelewu zaliczki za zawody – 250 zł.
(wcześniejszy zapis punktu 6: Z powodu ograniczonej liczby możliwych do przyjęcia zawodników (32 wędkarzy, czyli 16 drużyn), o starcie w zawodach decyduje kolejność telefonicznych zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 796 514 593 (zgłoszenia telefoniczne – nie poprzez SMS czy maile). Po potwierdzeniu umieszczenia drużyny na liście, dana osoba otrzymuje SMS, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane do przelewu zaliczki za zawody – 250 zł.)

7. Pełna opłata za zawody to 350 zł od drużyny. Kwotę w wysokości 100 zł wpłacamy w dniu zawodów.
 

8. Po otrzymaniu SMS z danymi do wykonania przelewu, każdej ze zgłaszających się drużyn przysługują cztery dni robocze na dokonanie przelewu – w przeciwnym razie miejsce na liście startowej zostaje zwolnione, o czym zostanie poinformowana dana drużyna.

9. Zaliczka za zawody nie podlega zwrotowi.

10. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Drużyna łowi w obszarze wylosowanego stanowiska.

12. Na wylosowanym stanowisku przebywać musi przynajmniej jedna osoba z teamu. W sytuacji, gdy dwie osoby mają konieczność opuszczenia stanowiska zestawy należy wyciągnąć z wody, kije oprzeć o stojaki, a fakt taki zgłosić do jednego z Organizatorów.

13. W przypadku wejścia ryby w stanowisko drużyny łowiącej obok, po zgłoszeniu skargi przez poszkodowany zespół, taka ryba nie zostaje zaliczona do punktacji.

14. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko „sąsiada”, a ten nie zgłosi protestu ryba ta zostaje zaliczona do punktacji.

15. Każda z wędkujących drużyn zobowiązana jest posiadać: kołyskę (w wyjątkowych okolicznościach matę karpiową – fakt taki należy zgłosić podczas zapisów na zawody), odpowiednio duży podbierak oraz worek karpiowy (najlepiej kilka - złowione ryby oczekują na zważenie w worku). Łowimy za pomocą haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem.

16. Złowione ryby oczekują w workach karpiowych (jeden worek – jedna ryba) przy czym złowionego amura przetrzymujemy w wodzie (w podbieraku lub w worku), a fakt jego złowienia zgłaszamy natychmiastowo Organizatorowi. Amur bezpośrednio po złowieniu zostaje zważony i uwolniony – nie oczekuje na godzinę ważenia. Pory ważenia, w ciągu których Sędziowie będą ważyć punktowane ryby zostaną określone w dzień zawodów podczas odprawy. Drużyna, oczekująca na zważenie złowionych przez siebie ryb zobowiązana jest do zgłoszenia takiego faktu bezpośrednio po umieszczeniu ryby w worku karpiowym poprzez wysłanie SMSa, w którego treści znajduje się numer stanowiska i gatunek ryby, na numer telefonu: 796 514 593 (wyjątkiem jest tutaj amur, którego fakt złowienia zgłaszamy bezpośrednio po zakończeniu holu – tutaj telefonicznie, nie przez SMS). Fakt złowienia ryby zgłaszamy od razu po umieszczeniu ryby w worku. W przypadku działań sprzecznych z tym punktem, ryba taka nie zostaje zaliczona.

17. W punktacji zaliczają się cztery największe ryby złowione przez drużynę (w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy tylko wagę zdobyczy). W razie jednakowej wagi złowionych ryb wśród dwóch lub większej ilości drużyn, o wyższej pozycji będzie decydować waga największej zdobyczy.

18. Do klasyfikacji zaliczają się ryby z gatunków: karp, amur, tołpyga. Dozwolony jest każdy rodzaj przynęty przeznaczonej do połowu białej ryby. Łowimy metodą gruntową.

19. Zabrania się pływania środkami pływającymi i łódkami sterowanymi radiowo.

20. Wszystkie czynności dotyczące wędkowania wykonujemy z miejsca swojego stanowiska.

21. Każda z drużyn zobowiązana jest zachować czystość w obrębie swojego stanowiska.

22. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator oraz Sędziowie. W trakcie trwania imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów. Organizatorowi przysługuje również prawo do usunięcia z zawodów drużyny nagminnie łamiącej owy Regulamin i nie stosującej się do zaleceń Organizatora.

23. Nagrodzone zostają trzy najlepsze wyniki drużyn oraz łowca największej ryby. Przewidziane są również inne wyróżnienia.

24. Każdy z wędkujących zobowiązany jest korzystać z ogólnie przyjętych zasad etyki wędkarskiej.

25. Złowionej rybie należy okazać szacunek oraz odpowiednio obchodzić się z nią na brzegu.

26. Jakiekolwiek łamanie Regulaminu i ogólnych zasad w wędkowaniu będzie miało skutki dyskwalifikacji w zawodach. Osoba raz zdyskwalifikowana w czasie zawodów nie będzie miała możliwości startu w następnych organizowanych przez nas zawodach.

27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie na korzyść Uczestników zawodów, a takowe zmiany będą wyróżnione w Regulaminie.

28. Podczas zawodów obowiązuje również Regulamin łowiska, który można znaleźć klikając w link: http://www.uschabinskiej.pl/krzemienna_nad_sanem/lowisko.html

29. Obowiązuje bezwzględny zakaz zakłócania porządku na terenie stawu jak i okolicznych domków letniskowych i mieszkalnych. Zgłoszenie skargi przez Mieszkańców lub Właścicieli domków letniskowych oraz domów mieszkalnych będzie skutkowało pouczeniem, a w przypadku powtórnego złamania tego punktu Regulaminu usunięciem drużyny z zawodów.

30. Drużyna zapisująca się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych takich jak imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, nazwa teamu, numer telefonu (tylko dla Organizatorów) na cele związane z zawodami w tym także do artykułu podsumowującego zawody.

31. Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na zdjęciach w artykułach i relacjach z zawodów. Jeśli jakieś zdjęcie według osoby znajdującej się na nim nie powinno być opublikowane to fakt ten zgłaszamy bezpośrednio do Organizatora.

32. Nadmierne spożywanie alkoholu (połączone w szczególności z głośnym, nieodpowiednim zachowaniem) będzie skutkować wydaleniem takiej osoby z zawodów. W takiej sytuacji cała kwota (350 zł) wpłacona za zawody przepada. W przypadku zniszczenia cudzego mienia w stanie po spożyciu alkoholu Organizator ma obowiązek wezwać Policję, a dalsze czynności w tej sprawie należą tylko i wyłącznie do tego Organu.

33. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków o działaniu zbliżonym lub identycznym do działania substancji narkotycznych.

33. W przypadku wszelkiego oporu i niestosowania się do zaleceń Organizatora w sytuacjach tego wymagających (szczególnie łamanie Regulaminu, ogólnie przyjętych norm etyki w życiu społecznym, czy agresywnego zachowania) Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

34. Wpłata zaliczki za zawody jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji powyższego Regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz