20 czerwca 2019

"II Jesienny Karp Podkarpacia" - zapowiedź zawodów!

/Lista Sponsorów uaktualniana na bieżąco - ostatnia aktualizacja 06.07.2019... Nie bójcie się, będzie ich więcej!/We wrześniu tego roku wspólnie z łowiskiem karpiowym Extra-Carp Radymno chcielibyśmy Was zaprosić na drugą edycję naszych jesiennych zmagań! Areną będzie tym razem ponad 20-hektarowy zbiornik, w którym pływa wiele "dwucyfrowych ryb". Jest to żwirownia która istnieje już od około 10 lat, a przeważającą rybą jest tu karp. Średnia, spotykana tutaj głębokość wynosi 4 metry, natomiast w najgłębszych miejscach możemy znaleźć do 7-8 metrów wody. Extra-Carp w Radymnie wydaje się być odpowiednią wodą do przeprowadzenia zawodów karpiowych, szczególnie jesienią, gdy mamy nadzieję że już na dobre uaktywnią się największe karpie pływające w tej wodzie! Specjalnie pod kątem tego łowiska postanowiliśmy delikatnie zmienić nasz regulamin, ale o nim poniżej...

Dołącz do naszego facebookowego wydarzenia, aby być na bieżąco z zawodami! --> https://www.facebook.com/events/646352705808155/

Ilość drużyn możliwych do przyjęcia na zawody: 18 (36 wędkarzy)


Wpisowe od drużyny: 450 zł 

Zapisy na zawody rozpoczynamy dnia 09.07.2019 od godziny 18:00. Przyjmuję je wyłącznie w postaci SMS - szczegóły w Regulaminie poniżej.


Regulamin:

1. Zawody rozegrane zostaną pod nazwą: „II Jesienny Karp Podkarpacia”.

2. Zawody rozegrane będą na łowisku komercyjnym „Extra-Carp” w Radymnie (powiat jarosławski, województwo podkarpackie).

3. Data rozegrania zawodów: 27-29.09.2019r.

4. Zawody zostają rozegrane w kategorii drużynowej, a w skład każdego teamu wchodzi dwóch wędkarzy.
 

5. Każdy z uczestników może łowić maksymalnie na dwie wędki.

6.
Z powodu ograniczonej liczby możliwych do przyjęcia zawodników (36 wędkarzy, czyli 18 drużyn), o starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 796 514 593 (zgłoszenia tylko i wyłącznie w wiadomości SMS). W SMSie powinny zawierać się następujące informacje: imiona i nazwiska Zawodników, miejscowość zamieszkania przynajmniej jednego z nich i kontaktowy nr. telefonu jeśli ten jest inny niż ten z którego zostaje wysłane zgłoszenie. Po potwierdzeniu umieszczenia drużyny na liście, dana osoba otrzymuje SMS, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane do przelewu zaliczki za zawody – 350 zł.

7. Pełna opłata za zawody to 450 zł od drużyny. Kwotę w wysokości 100 zł wpłacamy w dniu zawodów.
 

8. Po otrzymaniu SMS z danymi do wykonania przelewu, każdej ze zgłaszających się drużyn przysługują cztery dni robocze na dokonanie przelewu – w przeciwnym razie miejsce na liście startowej zostaje zwolnione, o czym zostanie poinformowana dana drużyna.

9. Zaliczka za zawody nie podlega zwrotowi.

10. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Drużyna łowi w obszarze wylosowanego stanowiska.

12. Na wylosowanym stanowisku przebywać musi przynajmniej jedna osoba z teamu. W sytuacji, gdy dwie osoby mają konieczność opuszczenia stanowiska zestawy należy wyciągnąć z wody, kije oprzeć o stojaki, a fakt taki zgłosić do jednego z Organizatorów.

13. W przypadku wejścia ryby w stanowisko drużyny łowiącej obok, po zgłoszeniu skargi przez poszkodowany zespół, taka ryba nie zostaje zaliczona do punktacji.

14. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko „sąsiada”, a ten nie zgłosi protestu ryba ta zostaje zaliczona do punktacji.

15. Każda z wędkujących drużyn zobowiązana jest posiadać: kołyskę (w wyjątkowych okolicznościach matę karpiową – fakt taki należy zgłosić podczas zapisów na zawody), odpowiednio duży podbierak oraz worek karpiowy (najlepiej kilka - złowione ryby oczekują na zważenie w worku). Łowimy za pomocą haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem.

16. Złowione ryby oczekują w workach karpiowych (jeden worek – jedna ryba) przy czym złowionego amura przetrzymujemy w wodzie (w podbieraku lub w worku), a fakt jego złowienia zgłaszamy natychmiastowo Organizatorowi. Amur bezpośrednio po złowieniu zostaje zważony i uwolniony – nie oczekuje na godzinę ważenia. Pory ważenia, w ciągu których Sędziowie będą ważyć punktowane ryby zostaną określone w dzień zawodów podczas odprawy. Drużyna, oczekująca na zważenie złowionych przez siebie ryb zobowiązana jest do zgłoszenia takiego faktu bezpośrednio po umieszczeniu ryby w worku karpiowym poprzez wysłanie SMSa, w którego treści znajduje się numer stanowiska i gatunek ryby, na numer telefonu: 796 514 593 (wyjątkiem jest tutaj amur, którego fakt złowienia zgłaszamy bezpośrednio po zakończeniu holu – tutaj telefonicznie, nie przez SMS). Fakt złowienia ryby zgłaszamy od razu po umieszczeniu ryby w worku. W przypadku działań sprzecznych z tym punktem, ryba taka nie zostaje zaliczona. W punktacji zaliczane są jedynie ryby ważące minimum 5 kg.
 

17. W punktacji zaliczają się cztery największe ryby złowione przez drużynę (w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy tylko wagę zdobyczy). W razie jednakowej wagi złowionych ryb wśród dwóch lub większej ilości drużyn, o wyższej pozycji będzie decydować waga największej zdobyczy.
 

18. Do klasyfikacji zaliczają się ryby z gatunków: karp, amur. Zakaz używania przynęty zwierzęcych. Łowimy metodą gruntową (z wyłączeniem drgającej szczytówki).
 

19. Dozwolona metoda połowu: rzut i wywózka wyłącznie modelami zdalnie sterowanymi.
 

20. Wszystkie czynności dotyczące wędkowania wykonujemy z obrębu swojego stanowiska.
 

21. Każda z drużyn zobowiązana jest zachować czystość w obrębie swojego stanowiska.
 

22. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator. W trakcie trwania imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów. Organizatorowi przysługuje również prawo do usunięcia z zawodów drużyny nagminnie łamiącej owy Regulamin i nie stosującej się do jego zaleceń.
 

23. Nagrodzone zostają trzy najlepsze drużyny oraz łowca największej ryby. Przewidziane są również inne wyróżnienia.
 

24. Każdy z wędkujących zobowiązany jest korzystać z ogólnie przyjętych zasad etyki wędkarskiej.
 

25. Złowionej rybie należy okazać szacunek oraz odpowiednio obchodzić się z nią na brzegu.
 

26. Jakiekolwiek łamanie Regulaminu i ogólnych zasad w wędkowaniu będzie miało skutki dyskwalifikacji w zawodach. Osoba raz zdyskwalifikowana w czasie zawodów nie będzie miała możliwości startu w następnych organizowanych przez nas zawodach.

27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie na korzyść Uczestników zawodów, a takowe zmiany będą wyróżnione w Regulaminie.

28. Podczas zawodów obowiązuje również Regulamin łowiska, który można znaleźć klikając w link: http://www.extra-carp.pl/

29. Obowiązuje bezwzględny zakaz zakłócania spokoju i porządku na terenie łowiska. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00-6:00.

30. Drużyna zapisująca się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych takich jak imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, nazwa teamu, numer telefonu (tylko dla Organizatorów) na cele związane z zawodami w tym także do artykułu podsumowującego zawody.

31. Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na zdjęciach w artykułach i relacjach z zawodów. Jeśli jakieś zdjęcie według osoby znajdującej się na nim nie powinno być opublikowane to fakt ten zgłaszamy bezpośrednio do Organizatora.

32. Nadmierne spożywanie alkoholu (połączone w szczególności z głośnym, nieodpowiednim zachowaniem) będzie skutkować wydaleniem takiej osoby z zawodów. W takiej sytuacji cała kwota (450 zł) wpłacona za zawody przepada. W przypadku zniszczenia cudzego mienia w stanie po spożyciu alkoholu Organizator ma obowiązek wezwać Policję, a dalsze czynności w tej sprawie należą tylko i wyłącznie do tego Organu.

33. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków o działaniu zbliżonym lub identycznym do działania substancji narkotycznych.

34. W przypadku wszelkiego oporu i niestosowania się do zaleceń Organizatora w sytuacjach tego wymagających (szczególnie łamanie Regulaminu, ogólnie przyjętych norm etyki w życiu społecznym, czy agresywnego zachowania) Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

35. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków, ponieważ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe osób oraz ich mienia. Ubezpieczenie jest dobrowolne, jednak zawodnik zwalnia organizatora z odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce w czasie zawodów.

36. Zakaz używania plecionek jako linek głównych.

37. Wpłata zaliczki za zawody jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji powyższego Regulaminu.Powyższy Regulamin może ulec zmianie, o czym jasno poinformujemy w tym poście!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz