10 lutego 2017

"Ja Cię złowię i wypuszczę" - akcja propagująca zasadę C&R

"Ja Cię złowię i wypuszczę" - akcja propagująca zasadę C&RW jeden ze styczniowych wieczorów w mojej głowie powstał dość ciekawy pomysł. Mianowicie chciałbym zorganizować facebookową akcję, która promować będzie zasadę Złów i Wypuść. Kto działa według tej reguły ten wie jakie niesie ona uczucia, jak człowiek fantastycznie się czuje...

Oczywiście dla najlepszych czekają liczne nagrody, rozdawane raz w miesiącu oraz wartościowa paczka na sam koniec akcji!

Oczekujemy również na najróżniejsze propozycje od wszystkich, którzy chcieliby wspomóc akcję. Jak będzie to wyglądać? Wszystko opiszę poniżej... Dodam jeszcze, że w "Ja Cię złowię i wypuszczę" nie liczy się wielkość ryby - może być to mała uklejka, jak i wielki sum - waży jest sposób ukazania momentu uwalniania zdobyczy.

1. Zainteresowane akcją osoby muszą być członkami grupy Nasza mania wędkowania, gdzie dodają zdjęcie (lub film) które według ich samych zachęca do zastosowania Catch & Release lub pokazuje piękno tejże zasady. Podczas dodawania zdjęcia (lub filmu) dopisujemy "Akcja C&R oraz nazwę miesiąca w którym zdjęcie (lub film) bierze udział".
2. Wybór najlepszych zdjęć  (lub filmów) odbędzie się raz w miesiącu (jeżeli przesłane zostanie co najmniej 20 zgłoszeń; jeżeli nie to wybór zwycięzcy odbędzie się w kolejnym miesiącu). Specjalnie powołana do tego celu Komisja wybierze najlepsze fotografie.
3. W każdym z miesięcy zostają wybrane najlepsze zdjęcia - będzie ich pięć. Autor (jedna osoba) najlepszego spośród foto z danego miesiąca otrzymuje nagrodę miesięczną. Cztery pozostałe (w sumie pięć, bo osoba nagrodzona również bierze w tym udział) najlepszych zdjęć z każdego z miesięcy bierze udział w wyborze najlepszych fotografii na koniec sezonu 2017. W sumie 45 zdjęć - po 5 z każdego etapu (daty poszczególnych etapów wypisane zostały poniżej) od kwietnia do grudnia.
4. Wybór najlepszego zdjęcia (lub filmu) sezonu dokonają Fani lub Komisja w 2018 roku.
5. Każdy z Uczestników może dodać dowolną ilość zdjęć (lub filmów) podczas trwania całej akcji oraz podczas poszczególnych etapów.
6. Na nagrodę za najlepsze zdjęcie (lub film) w całej akcji składają się wszyscy Sponsorzy oraz Organizatorzy - więc nagroda będzie konkretna. Przewidywane są dwie nagrody główne - za najlepsze zdjęcie (lub film) drapieżnika oraz białej ryby.
7. Nagrodę główną, zdobywają dwie dwa najlepsze zgłoszenia z 2017 roku (jedna nagroda dla łowcy białej ryby, druga dla drapieżnej) spośród 45 prac wyróżnionych w ciągu całego roku. Nagroda miesięczna - drobne nagrody, otrzymuje je najlepsze zdjęcie (lub film) dodane w jednym z 9 etapów naszej akcji.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, ani organizowany przez serwis Facebook, który jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności.

Terminy trwania poszczególnych etapów:
1. Etap - 29.03-30.04.2017
2. Etap - 01.05-31.05.2017
3. Etap - 01.06-30.06.2017
4. Etap - 01.07-31.07.2017
5. Etap - 01.08-31.08.2017
6. Etap - 01.09-30.09.2017
7. Etap - 01.10-31.10.2017
8. Etap - 01.11-30.11.2017
9. Etap - 01.12-31.12.2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz