23 października 2016

I Zawody Karpiowe o Puchar Wędkarstwo Podkarpacie i markomserwis.sklepna5.pl

Regulamin zawodów karpiowych

o Puchar Wędkarstwo Podkarpacie

oraz sklepu http://markomserwis.sklepna5.pl/


Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1759886047600001/?active_tab=about


Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od 5 listopada 2016
 • Zawody rozegrane zostaną na łowisku komercyjnym w Besku.
 • Data rozegrania zawodów: 01.04.2017.
 • Zawody zostają rozegrane w kategorii indywidualnej.
 • Z powodu ograniczonej liczby możliwych do przyjęcia zawodników (18 wędkarzy), o starcie w zawodach decyduje kolejność przyjmowanych zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 796 514 593 (trzeba również podać potrzebne Organizatorom dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz telefon kontaktowy). Po potwierdzeniu umieszczenia zawodnika na liście, dana osoba otrzymuje SMS, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane do przelewu wpisowego za zawody – 15 zł.
 • Opłata za zawody: 15 zł (opłata za wędkowanie na łowisku komercyjnym Besko – przyjmowana przelewem) oraz w dniu zawodów 20 zł (które w całości będą przeznaczone wyłącznie na nagrody).
 • Po otrzymaniu SMS z danymi do wykonania przelewu, każdy ze zgłaszających się ma dwa dni robocze na dokonanie przelewu – w przeciwnym razie jego miejsce na liście startowej zostaje zwolnione.
 • W przypadku niepojawienia się danego zawodnika na łowisku w dniu zawodów przelana na konto bankowe opłata za wędkowanie (15 zł) przepada.
 • O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • Każdy z uczestników może łowić maksymalnie na dwie wędki. 
 • Łowimy w obszarze wylosowanego stanowiska.
 • Dozwolony jest każdy rodzaj przynęty przeznaczonej do połowu białej ryby.
 • Dopuszczone jest 2kg sypkiej zanęty. 
 • Wszystkie czynności wykonujemy z miejsca swojego stanowiska.
 • Zabrania się pływania środkami pływającymi i łódkami sterowanymi radiowo. 
 • Każdy z wędkujących zobowiązany jest posiadać: matę karpiową oraz odpowiednio duży podbierak.
 • Złowione ryby przytrzymujemy w wodzie - w podbieraku lub w kołysce karpiowej. Chodzi o to, aby ryba była cały czas w wodzie. W przypadku, gdy Sędziowie są obecni przy ważeniu ryb u innych Zawodników złowioną rybę należy wpuścić do worka karpiowego do czasu przybycia sędziów.
 • W przypadku wejścia ryby w stanowisko wędkarza łowiącego obok, po zgłoszeniu skargi ryba taka nie zostaje zaliczona do punktacji.
 • W przypadku holu ryby która wpłynie w stanowisko „sąsiada”, a ten nie zgłosi protestu ryba taka zostaje zaliczona do punktacji.
 • Podbieranie holowanej ryby może odbywać się z dostępnych na łowisku pomostów, które nie są częścią żadnego stanowiska – służą tylko i wyłącznie do podbierania ryb.
 • W punktacji zaliczają się trzy największe ryby (w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy tylko wagę zdobyczy). W razie jednakowej wagi złowionych ryb, o wyższej pozycji będzie decydować waga największej.
 • Do klasyfikacji zaliczają się wszystkie karpie i amury.
 • Każdy zobowiązany jest zachować czystość na swoim stanowisku.
 • Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie trwania imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.
 • Nagrodzone zostają trzy najlepsze wyniki oraz łowca największej ryby.
 • Jakiekolwiek łamanie regulaminu i ogólnych zasad w wędkowaniu będzie miało skutki dyskwalifikacji w zawodach. Osoba raz zdyskwalifikowana w czasie zawodów nie będzie miała możliwości startu w następnych zawodach.
   

2 komentarze: